Rüyada Namaz Kılmak

Büyük memuriyete, reisliğe, emaneti yerine getirmeye, Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye, vahamet ve endişelerden emin olmaya işarettir. Abdestli olarak normal şartlarına riayet ederek, rükû ve secdelerim tam yerine getirerek kıbleye dönmek suretiyle farz namaz kıldığını gören kimse Allah'ın farzlarından birini yerine getirir. Zulümle birisinden aldığı malı ya da birisine olan borcu öder. Bununla beraber yaramaz ve çirkin işlerden de sakınır. Bazı tabirciler, farz namazı kıldığını gören kimse, seslinde durur, küs olduğu birisi varsa onunla da barışır dediler. İmam olan birisi rüyada farz namaz kıldığını görse, borçlanır ya da tazminat öder. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât olarak kılan kimse yolculuğa çıkar.

Rüyada Namaz Kılmak
ruyada-namaz

Rüyada Namaz Kılmak

Büyük memuriyete, reisliğe, emaneti yerine getirmeye, Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye, vahamet ve endişelerden emin olmaya işarettir. Abdestli olarak normal şartlarına riayet ederek, rükû ve secdelerim tam yerine getirerek kıbleye dönmek suretiyle farz namaz kıldığını gören kimse Allah'ın farzlarından birini yerine getirir. Zulümle birisinden aldığı malı ya da birisine olan borcu öder. Bununla beraber yaramaz ve çirkin işlerden de sakınır.

Bazı tabirciler, farz namazı kıldığını gören kimse, seslinde durur, küs olduğu birisi varsa onunla da barışır dediler. İmam olan birisi rüyada farz namaz kıldığını görse, borçlanır ya da tazminat öder. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât olarak kılan kimse yolculuğa çıkar.

Rüyada öğle namazı kılmak

Rüyasında öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse maksadına nail olur. Dünyevi ve uhrevi islerinde kendine yardım edilir. Çünkü rüyada namazı tamamlamak arzu ettiği şeyin tahakkukuna işaret sayılmıştır. Bu rüyayı gören borcundan dolayı hapis ise, başkası onun borcunu öder. O da hapislikten kurtulur.

Bir kimse bulutsuz berrak bir havada öğle namazını kıldığını gören kimse, kendisini de sevinçli hissederse, yapacağı işlerde kendisine yardım edilir. Fakat bulutlu havada öğle namazını kıldığını gören kimse, üzüntülü bir iş yapar. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kılan hanım, o gün haiz olur.

Rüyada öğle ezaninin okunduğunu ve namazı kaçırmamak için acele ile abdest aldığınızı görmek, bu rüyanın aksine olarak ibadetini dikkatsizlik ettiğinize yorumlanır. Bir cami ya da mescitte öğle namazı kılanları görmeniz, hareketlerinizde halkın adetlerinde daha ayrı bazı davranışlarda bulunduğunuza ve bundan dolayı her insanın dikkatini üzerinize çektiğinize yorumlanır.

Rüyada ikindi namazı kılmak

İkindi namazını kıldığını gören insan, kendisi ya da başkası için yemin eder; arzu ettiği bir kısım işler kuvvetle muhtemel meydana gelir, ikindi namazını rüyada kılıp da tamamlayamayan insanoğlunun isleri çok güçleşir.

Rüyada ikindi namazını kılmak yardım ve başarıya ulaşmaya bazen de hidayet, hayır ve korumaya işarettir. Rüyada ikindi namazını kıldığını gören kimse, güçlükten sonrasında kolaylığa erişir.

Rüyada akşam namazı kılmak

Rüyada akşam namazının kılınması, yapılması ihtiyaç duyulan islerin bitirilmesi ile tabir edilir. Yatsı namazını kıldığını gören insan, Aile halkının geçimi hususunda özen gösterir. Akşam namazı, islerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye işarettir. Rüyada akşam namazını kılan kimse, sonuçlanmış bir şeyin yine meydana gelmesine arzu eder ve ona kısa sürede kavuşur.

Kimi zaman de öğle namazı, tövbeye veya isten çıkarılmaya işarettir. Çünkü öğle namazında kıble, Kudüs ten çevrilmiştir. Bazen de öğle namazı, şeytan ve düşmanla cenk etmeye işarettir. Öğle vakti şiddetli sıcak ve uyku vaktidir.

Rüyada yatsı namazı kılmak

Yatsı namazını ilk vaktinde kıldığını gören insan, çoluk çocuğunu memnun edecek güzel bir işte bulunur. Bir kimse rüyada yatsı namazını kıldığını görse, seyahat, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazırlanmasına işarettir. Bazen de yatsı namazı, gözde olan perdeye ve gözlerinin zayıf görmesine işarettir.

Rüyada sabah namazını kılmak

Sabah namazını kıldığını gören kimse, yeme içme ve giyim kuşam benzer biçimde kendisine zaruri olan şeyleri yapmaya işarettir. Bir kimsenin rüyada sabah namazını kıldığını görmesi, onun yapacağı yemine işarettir.

Rüyada cenaze namazı kılmak

Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan hiç kimseye şefaat etmeye işarettir. Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, onun için çok dua ve istiğfar eder. Namazı tam kılarsa duayı da tam yapar. Cenaze namazına imam olan kimse, münafık bir amir çevresinden vali tayin edilir. " Allah (C.C.) filan hiç kimseye rahmet etsin" dediğini gören kimsenin günahları affedilir, imamın gerisinde cenaze namazı kıldığını gören kimse, ölüler için yakarma edilen bir mecliste hazır bulunur. Cenaze namazı kıldığını gören kimse, dini bozuk bir kimse hakkında aracılık eder.

Rüyada vitir namazı kılmak: Vitir namazı, isleri gizlemeye işarettir.

Rüyada nafile namazı kılmak: Rüyada nafile namaz kıldığını gören kimse, dininin kemale ermesine ve Sünnet i Saniyeye uymasına işarettir. Nafile namaz kıldığını gören kimse, ahirette kendisine lazım olacak şeyleri meydana getirmeye muvaffak olur. Rüyada Allah rızası için nafile namaz kıldığını gören kimse, fakirse zengin olur ve hayra erişir.

Rüyada cuma namazı kılmak

Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimsenin Muradi hâsıl olur ve arzu ettiği şeye kavuşur. Rüyada kılınan cuma namazı, ferahlık ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya işarettir.

Rüyada bayram namazı kılmak

Rüyada Ramazan Bayramı namazını kılmak, borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Kurban Bayramı namazı, hayır isleri üzerine olmaya, meydana getirilen vasiyeti tutmaya ve adaklarını yerine getirmeye işarettir. Kimi zaman de ramazan ve kurban bayram namazları, düşmanla karşılaşmaya işarettir.

Rüyada sünnet namazı kılmak Rüyada sünnet namazı kıldığını gören kimse, Resülullah (S.A.V.) in sünnetine uyar, necasetten temizlenir ve güzel huylu olur.

Rüyada teravih namazı kılmak: Bir kimse rüyada birtakım insanlarla beraber teravih namazı kıldığını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarını görse, o kimselerin akrabaları hakkında ihtiyaç duyulan iyiliği yapmış olduklarına, onlardan vahşetin gittiğine ve kalplerinin ferahlamasına işarettir.

Rüyada kuşluk namazı kılmak: Rüyada kuşluk namazı, Allah'a şirk koşmamaya ve yerine getirilen yemine işarettir. Bazen de kuşluk namazı, sevinç ya da üzüntü ve yemin etmeye işarettir.

Rüyada kaza namazı kılmak, borç ödemeye ya da günahkâr bir kimse için tövbe etmeye işarettir. Kimi zaman de kaza namazı kılmak, kâfirin Müslüman olmasına, adağını yerine getirmeye ve taahhüt ettiği bir şeyi oluşturmaya işarettir.